Chuyển động Nhà nông 3/10: Tôm chết đỏ ao do nhiễm bệnh 'gan trắng' ở Trà Vinh

Trà Vinh: Tôm chết đỏ ao do nhiễm bệnh 'gan trắng'; Bão KOINU sắp vào Biển Đông, cường độ rất mạnh; Giống gia cầm lậu khuynh đảo ngành chăn nuôi; Sắp diễn ra Tuần Văn hóa-Du lịch, Hội mùa vàng Bình Liêu 2023 là những thông tin chính có trong bản tin Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 03/10: Tôm chết đỏ ao do nhiễm bệnh 'gan trắng' ở Trà Vinh

Chuyển động Nhà nông 3/10.