Chuyển động Nhà nông 3/2: Nông dân ĐBSCL phấn khởi lúa đông xuân sớm trúng mùa, trúng giá

Điều đáng mừng năm nay, nông dân ĐBSCL canh tác lúa đông xuân vô cùng thuận lợi bởi thời tiết thuận hòa, ít sâu bệnh, kéo theo giá thành đầu tư cho vụ lúa này giảm từ 5 - 10% so với vụ lúa đông xuân năm trước.

Chuyển động Nhà nông 3/2.