Chuyển động Nhà nông 30/7: Hà Nội thả 10.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Vừa qua, tại xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản và hội nghị về công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Chuyển động Nhà nông 30/7.