Chuyển động Nhà nông 30/9: Dự báo nông nghiệp về đích ngoạn mục, nhưng vẫn lo nông sản “quay đầu”

Dự báo nông nghiệp về đích ngoạn mục, nhưng vẫn lo nông sản “quay đầu”; Chế biến, kinh doanh lâm sản gặp khó về tiêu thụ; Xuất khẩu thanh long được dự báo gặp nhiều thách thức; Mưa lớn làm khoảng 30.000 héc-ta lúa, hoa màu ngập úng

Chuyển động nhà nông 30/9: Dự báo nông nghiệp về đích ngoạn mục, nhưng vẫn lo nông sản "quay đầu"

Chuyển động Nhà nông 30/9.