Chuyển động Nhà nông 31/7: Giảm lệ thuộc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Trong tổng số 35 triệu tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi sử dụng trong nước hàng năm, Việt Nam chỉ tự chủ được khoảng 13,1 triệu tấn (chiếm 37%), còn lại phải nhập khẩu. Thực tế này khiến chi phí thức ăn chăn nuôi đang chiếm từ 60 - 70% giá thành sản phẩm sau nhiều lần nguồn nguyên liệu tăng giá.

Chuyển động Nhà nông 31/7.