Chuyển động Nhà nông 4/12: Ninh Thuận đăng ký sở hữu trí tuệ nâng tính cạnh tranh cho nông sản

Từ nay đến năm 2025, Ninh Thuận phấn đấu đạt mục tiêu tối thiểu 40% sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận...

Chuyển động Nhà nông 4/12: Ninh Thuận đăng ký sở hữu trí tuệ nâng tính cạnh tranh cho nông sản

Chuyển động Nhà nông 4/12

Ninh Thuận có nhiều sản phẩm đặc thù mang dấu ấn của vùng đất đặc trưng về khí hậu khô nóng. Để nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, tỉnh đang đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc thù nhằm tạo niềm tin vững chắc đối với người tiêu dùng về nguồn gốc, danh tiếng và chất lượng sản phẩm.