Chuyển động Nhà nông 5/1: Kon Tum phấn đấu có 10.000 ha sâm Ngọc Linh vào năm 2030

Kon Tum phấn đấu có 10.000 ha sâm Ngọc Linh vào năm 2030; Cà phê tăng vọt lên mức 40.300 đồng/kg; Trà Vinh nuôi các lóc lãi 40 – 50 triệu đồng/1.000 m2 mặt nước… là những tin chính trong bản tin hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 5/1Chuyển động Nhà nông 5/1: Kon Tum phấn đấu có 10.000 ha sâm Ngọc Linh vào năm 2030

 Chuyển động Nhà nông 5/1

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của đề án là đến năm 2030, toàn tỉnh có 25.000 ha dược liệu; trong đó, có 10.000 ha sâm Ngọc Linh (khoảng 100 triệu cây).