Chuyển động Nhà nông 5/12: Giá tiêu phục hồi trở lại nhờ Trung Quốc đẩy mạnh mua hàng

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, tháng 10, Trung Quốc mua gần 4.000 tấn hạt tiêu từ Việt Nam. Dự kiến Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh mua hạt tiêu để bù đắp cho lượng hàng bị thiếu hụt trong suốt thời gian thực hiện chính sách “Zero Covid” kéo dài. Điều này sẽ tác động tích cực lên giá hạt tiêu.

Chuyển động Nhà nông 5/12.