Chuyển động Nhà nông 5/2: Ngư dân vùng bãi ngang Quảng Bình trúng vụ cá khoai đầu năm

Sau Tết Nguyên đán, ngư dân vùng bãi ngang ở các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) ra khơi đánh bắt, trúng vụ cá khoai thu tiền triệu mỗi ngày.

Chuyển động Nhà nông 5/2: Ngư dân vùng bãi ngang Quảng Bình trúng vụ cá khoai đầu năm

Chuyển động Nhà nông 5/2.