Chuyển động Nhà nông 6/1: Trung ương Hội NDVN khai trương điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Hội NDVN khai trương điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản; Bưởi đỏ nửa triệu một cặp, thương lái tranh nhau đặt hàng; Sản lượng cà phê toàn cầu được dự báo sẽ tăng 6,6 triệu bao trong niên vụ 2022-2023…là những tin chính trong bản tin hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 6/1: Trung ương Hội NDVN khai trương điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Chuyển động Nhà nông 6/1.

Điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản sẽ trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương, nhất là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; kết nối giữa người sản xuất với các nhà phân phối, nhà xuất khẩu nông sản ra các nước trong khu vực và thế giới; hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các tỉnh/thành của cả nước trên thị trường Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, điểm trưng bày - kết nối - hỗ trợ tiêu thụ nông sản là một trong các hoạt động thiết thực và hiệu quả của Hội Nông dân Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động từ năm 2009.