Chuyển động Nhà nông 6/10: Bất lực trước hàng ngàn ha sắn bị bệnh khảm lá

Năm nay, tổng diện tích sắn trên địa bàn tỉnh Gia Lai gần 80 ngàn ha, trong đó hơn 6 ngàn ha bị nhiễm bệnh khảm lá. Việc tìm nguồn giống kháng bệnh, sạch bệnh hiện vẫn đang là bài toán khó của địa phương này.

Chuyển động Nhà nông 6/10.