Chuyển động Nhà nông 6/6: Sản xuất sầu riêng quy mô lớn, chất lượng cao để xuất khẩu

Sản xuất sầu riêng quy mô lớn, chất lượng cao để xuất khẩu; Nhu cầu nhập khẩu tôm chân trắng lột vỏ bỏ đầu tăng tại EU và những thông tin về giá cả thị trường sẽ là những nội dung có trong chương trình Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động nhà nông 6/6: Sản xuất sầu riêng quy mô lớn, chất lượng cao để xuất khẩu

Chuyển động Nhà nông 6/6.