Chuyển động Nhà nông 7/12: Ngăn chặn triệt để tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật

Ngăn chặn triệt để tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật; Giá xuất khẩu cà phê được dự báo sẽ tăng đến tháng 4/2024; Nhân dân Quảng Ninh đóng góp hơn 15.500 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; Sản lượng lúa tỉnh Long An năm 2023 ước đạt trên 3 triệu tấn vượt xa kế hoạch đề ra...

Chuyển động Nhà nông 7/12: Ngăn chặn triệt để tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật

Chuyển động Nhà nông 7/12.