Chuyển động Nhà nông 7/6: Cả nước tiêu hủy 70.300 con gia súc, gia cầm mắc bệnh

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, cả nước phải tiêu hủy 70.300 con gia súc, gia cầm mắc bệnh (trong đó, tiêu hủy 53.600 con gia cầm, hơn 26.300 con lợn, 370 con trâu, bò). Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 7/6: Cả nước tiêu hủy 70.300 con gia súc, gia cầm mắc bệnh

Cả nước tiêu hủy 70.300 con gia súc, gia cầm mắc bệnh.