Chuyển động nhà nông 7/6: Đề xuất Trung Quốc cho phép xuất khẩu thủy sản tươi sống qua cửa khẩu Vân Nam

Bộ NN&PTNN đề nghị các địa phương xây dựng cơ sở giết mổ tập trung; Đề xuất Trung Quốc cho phép xuất khẩu thủy sản tươi sống qua cửa khẩu Vân Nam; Khuyến khích dân trồng hoa màu thích ứng biến đổi khí hậu và những thông tin về giá cả thị trường sẽ là những nội dung có trong chương trình Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động nhà nông 7/6: Đề xuất Trung Quốc cho phép xuất khẩu thủy sản tươi sống qua cửa khẩu Vân Nam

Chuyển động Nhà nông 7/6.