Chuyển động Nhà nông 8/6: Bộ NN&PTNT đề xuất Hải quan Trung Quốc sớm ký Nghị định thư về an toàn thực phẩm

Đề xuất Hải quan Trung Quốc sớm ký Nghị định thư về an toàn thực phẩm; Xuất khẩu thủy sản kỳ vọng phục hồi vào nửa cuối năm; Mỹ gia hạn kết luận điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại tủ gỗ từ Việt Nam và những thông tin về giá cả nông sản sẽ có trong chương trình Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 8/6: Bộ NN&PTNT đề xuất Hải quan Trung Quốc sớm ký Nghị định thư về an toàn thực phẩm

Chuyển động Nhà nông 8/6.