Chuyển động Nhà nông 9/2: Khẩn trương trữ nước ứng phó với xâm nhập mặn gia tăng ở ĐBSCL

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc giảm lượng xả thủy điện ở thượng nguồn sẽ làm gia tăng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long từ khoảng ngày 16/2/2023 đến khoảng nửa đầu tháng 3/2023.

Chuyển động Nhà nông 9/2: Khẩn trương trữ nước ứng phó với xâm nhập mặn gia tăng ở ĐBSCL

Chuyển động Nhà nông 9/2.