Chuyển động Nhà nông 9/4: Nông dân Quảng Ngãi trúng lớn vụ ớt 2023

Nông dân Quảng Ngãi trúng lớn vụ ớt 2023; Tỷ lệ tiêm phòng đàn vật nuôi nhiều nơi dưới 30%; Xuất khẩu cá tra sang Saudi Arabia phục hồi trong quý I… là những tin chính sẽ có trong bản tin Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 9/4: Nông dân Quảng Ngãi trúng lớn vụ ớt 2023

Chuyển động Nhà nông 9/4.