Chuyển động Nhà nông 9/6: Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Trung Quốc

Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Trung Quốc; Nguyên nhân các HTX chưa được hưởng lợi từ giá lợn tăng và những thông tin về giá cả nông sản sẽ có trong chương trình Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 9/6: Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Trung Quốc

Chuyển động Nhà nông 9/6.