Chuyển động Nhà nông 9/6: Xuất khẩu gần 4.000 tấn vải thiều sớm Bắc Giang

Theo Sở Công Thương, tính đến hết ngày 5/6, toàn tỉnh Bắc Giang đã thu hoạch hơn 13.400 tấn vải thiều sớm. Trong đó có gần 4.000 tấn vải được xuất khẩu . Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 9/6: Xuất khẩu gần 4.000 tấn vải thiều sớm Bắc Giang

Chuyển động Nhà nông 9/6: Xuất khẩu gần 4.000 tấn vải thiều sớm Bắc Giang