Chuyên gia hướng dẫn cách tỉa cành, tạo tán cho cây ăn trái năng suất cao vượt trội

Biện pháp cắt tỉa cành, tạo tán rất quan trọng đối với việc thâm canh cây ăn quả. Cắt tỉa cành sẽ loại bỏ được những cành sâu bệnh, cành thừa không có vai trò với cây. Tạo cho tán cây thông thoáng sẽ hạn chế được các loại sâu bệnh.

Tỉa cành tạo tán cho vườn cây ăn trái