Clip: Nhà bảo tồn Ấn Độ ấp thành công 64 con rắn nước

Mới đây, một nhà bảo tồn người Ấn Độ đã làm việc trong 22 ngày để ấp thành công một lứa trứng rắn nước (keelback ca rô). 64 trong số 72 quả trứng đã được ấp nở thành công bằng cách nhân tạo.

Clip: Nhà bảo tồn Ấn Độ ấp thành công 64 con rắn nước

Clip: Nhà bảo tồn Ấn Độ ấp thành công 64 con rắn nước