Clip: Sơn La có cầu kính Bạch Long dài nhất thế giới

Cầu kính Bạch Long vừa khánh thành ở Sơn La đã được Tổ chức Guinness (GWR) trao kỷ lục công nhận đường đi vách núi dài nhất thế giới và được Hiệp hội Kỷ lục thế giới (WRA), Tổ chức Kỷ lục thế giới Official (OWR) của Châu Âu công nhận Cầu kính dài nhất thế giới.

Clip: Sơn La có cầu kính Bạch Long dài nhất thế giới

Clip: Sơn La có cầu kính Bạch Long dài nhất thế giới