Cổ vật triều Nguyễn có gì đặc biệt mà trúng đấu giá hàng chục tỷ đồng?

Ngày 17/4, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tiếp nhận và trưng bày 2 cổ vật triều Nguyễn đấu giá thành công ở nước ngoài với mức giá hàng chục tỷ đồng, do Công ty CP Tập đoàn Sunshine hiến tặng.