Công trình “chui” ở Bảo tàng Quảng Ngãi xây trên đất đã được cấp “sổ hồng”?

Để được cấp “sổ hồng”, theo quy định thì chủ sở hữu phải có sổ đỏ và giấy phép xây dựng công trình. Thế nhưng 2 công trình “chui” tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi, đại diện chủ đầu tư là Công ty Đoàn Ánh Dương lại khẳng định, được xây dựng trên phần diện tích, được cơ quan chức năng cấp sổ hồng cho doanh nghiệp (?).

Công trình “chui” ở Bảo tàng Quảng Ngãi xây trên đất đã được cấp “sổ hồng”?