Cuộc chiến giành giật sự sống cho các em nhỏ tại Khoa Covid-19 nhi đầu tiên của TP.HCM

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vừa chính thức thành lập Khoa Covid-19. Đây là Khoa Covid-19 đầu tiên của TP.HCM, được Sở Y tế phê duyệt ngày 30/12/2021, được xây dựng trên cơ sở là Đơn vị điều trị Covid-19 trước đó.

Cuộc chiến giành giật sự sống cho các em nhỏ tại Khoa Covid-19 nhi đầu tiên của TP.HCM