Đà Nẵng: Đến từng nhà dân kiểm tra công tác phòng chống bão Noru

Trước dự báo về sức mạnh của cơn bão Noru khi vào đất liền, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo thực sự đảm bảo an toàn, đủ các điều kiện thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân.

Đà Nẵng: Đến từng nhà dân kiểm tra công tác phòng chống bão Noru.