Đá ong - vật liệu kiến trúc đặc trưng xứ Đoài

Không bị những vật liệu của thời đại lấn át, người dân xứ Đoài vẫn giữ đá ong ở vị trí độc tôn trong kiến trúc xây dựng của mình. Không bảo thủ mà đơn giản bởi họ muốn giữ cái hồn cốt truyền thống của xứ Đoài và khẳng định giá trị, độ bền đẹp của đá ong.

Đá ong - vật liệu kiến trúc độc đáo vùng xứ đoài