Đặc sắc lễ hội cầu an của đồng bào dân tộc Bahnar Gia Lai

Mới đây, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), lễ hội cầu an đã được đồng bào dân tộc Bahnar Gia Lai tái hiện với lễ cúng cồng chiêng đặc sắc của dân tộc mình.

Đặc sắc lễ hội cầu an của đồng bào dân tộc Bahnar Gia Lai

Đặc sắc lễ hội cầu an của đồng bào dân tộc Bahnar Gia Lai.