Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Cần Thơ lần thứ X: Thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ qua

Ngày 11/8, Đại hội đại biểu HND TP.Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng diễn ra. Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Cao Xuân Thu Vân – Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hiếu – Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Cần Thơ lần thứ X: Thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ qua

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Cần Thơ lần thứ X: Thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ qua.

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội Nông dân TP.Cần Thơ đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội IX đề ra đều đạt và vượt. Đặc biệt, nhiều chỉ tiêu và mục tiêu đạt và vượt từ giữa nhiệm kỳ, như: Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả, trong nhiệm kỳ nâng cấp, thành lập mới 50 Hợp tác xã; thành lập 266 Tổ hợp tác.