Đào ao đất nuôi kết hợp cá heo và chạch lấu, một kỹ thuật đơn giản mà hiệu quả không ngờ

Tại xã Nhị Mỹ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), nhiều hộ dân đã áp dụng mô hình nuôi kết hợp giữa cá chạch lấu và cá heo trong ao đất, bước đầu mang lại lợi nhuận khá cao. Đây là một kỹ thuật nuôi trồng khá đơn giản, nhưng hiệu quả lại rất tốt.
Triển vọng mô hình nuôi kết hợp giữa cá chạch lấu và cá heo trong ao đất

Triển vọng mô hình nuôi kết hợp giữa cá chạch lấu và cá heo trong ao đất

Đồng Tháp: Triển vọng mô hình nuôi kết hợp giữa cá chạch lấu và cá heo trong ao đất - Ảnh 2.

Hơn 1 ha diện tích mặt nước trước đây được sử dụng nuôi tôm càng xanh nhưng không hiệu quả, giờ đã được gia đình ông Đinh Văn Trưng (xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chuyển sang nuôi cá chạch lấu và cá heo hơn 10 tháng nay. Ông Trưng cũng được xem là người tiên phong đưa hai loại cá đặc sản về địa phương nuôi, kết hợp trong ao đất.

Đồng Tháp: Triển vọng mô hình nuôi kết hợp giữa cá chạch lấu và cá heo trong ao đất - Ảnh 3.

Đánh giá bước đầu việc nuôi xen ghép cá chạch lấu với cá heo nước ngọt rất hiệu quả, đây cũng được xem là mô hình nuôi kết hợp có tác động kép, mang lại lợi nhuận, bởi giảm chi phí thức ăn, do cá heo tận dụng nguồn thức ăn thừa và chất thải của cá chạch .

Đồng Tháp: Triển vọng mô hình nuôi kết hợp giữa cá chạch lấu và cá heo trong ao đất - Ảnh 4.

Đối với cá chạch lấu nuôi thương phẩm thả nuôi trong ao đất bằng thức ăn thì từ 8 đến 10 tháng đạt trọng lượng từ 250gram - 500gram/con và bắt đầu cho thu hoạch.

Đồng Tháp: Triển vọng mô hình nuôi kết hợp giữa cá chạch lấu và cá heo trong ao đất - Ảnh 5.

Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo nước ngọt bước đầu đã cho hiệu quả khá cao, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi phù hợp.