Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Sơn La

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm, qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Sơn La: Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Các đối tượng được tạo điều kiện học nghề lao động nông thôn, gồm: Hội viên nông dân nghèo; học sinh đã tốt nghiệp bậc trung học phổ thông; quân nhân xuất ngũ… 

Sau mỗi khóa học, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La kiểm tra kiến thức, kỹ năng của từng học viên, đánh giá chất lượng đào tạo; rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng các lớp đào tạo nghề tiếp theo. Đồng thời, kết nối, giới thiệu một số lao động đến làm việc tại các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh. Từ 2021 đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức được trên 70 lớp đào tạo nghề cho hơn 2.000 học viên.