Đến nhà bạn chơi, ăn trộm 20 lượng vàng và hơn 100 triệu đồng

Người phụ nữ đến nhà bạn chơi, lợi dụng lúc bạn ngủ, đã lấy trộm túi xách của bạn mang về. Trong túi xách có tới 20 lượng vàng SJC và hơn 100 triệu tiền mặt. Ngay sau đó, kẻ trộm đã bị sa lưới.

Đến nhà bạn chơi, ăn trộm 20 lượng vàng và hơn 100 triệu đồng.