Dịch Covid-19 khiến hoa Đà Lạt đứng trước thách thức lớn chưa từng có

Dịch Covid-19 khiến các chợ hoa ở TP.HCM bị đóng cửa 100%, nhu cầu tiêu thụ hoa Đà Lạt giảm tới 70%, ngành hoa Đà Lạt đang đứng trước thách thức lớn chưa từng có.

Dịch Covid-19 khiến hoa Đà Lạt đứng trước thách thức chưa từng có