Đình làng xứ Đoài - tinh hoa kiến trúc đình làng Việt

Người xưa có câu "Cầu Nam, chùa Bắc, đình Đoài", đình làng không chỉ đơn thuần là nơi thờ tự tâm linh mà còn gắn kết cộng đồng dân cư; và cũng là nơi mà tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc dân gian xưa được thể hiện rõ nhất. Hiện ở xứ Đoài vẫn giữ được nhiều công trình đình làng nổi tiếng nguyên vẹn.

Đình làng xứ Đoài - tinh hoa kiến trúc đình làng Việt