Độc đáo lễ cúng cơm mới của người Tày ở Hà Giang

Cúng cơm mới không đơn thuần chỉ là nghi thức mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp giáo dục đạo đức, lối sống cho các thế hệ con cháu của người Tày.

Độc đáo lễ cúng cơm mới của người Tày ở Hà Giang

Người Tày có lịch sử cư trú lâu đời ở Hà Giang, có truyền thống văn hóa lâu đời, là một trong những tộc người mà văn hóa còn đậm đà bản sắc, họ cư trú rải rác đan xen trên địa bàn rộng thuộc các huyện của tỉnh Hà Giang. Đời sống tinh thần của người Tày phong phú, cởi mở, chan hòa, có sự gắn bó mật thiết với các dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn và với các lễ hội truyền thống mang đậm sắc màu như Lễ cúng cơm mới, Lễ hội Lồng Tồng, hát Then.