Độc đáo phong tục đón Tết của người H'Mông ở Sơn La

Khác với dân tộc Kinh và các dân tộc khác, đồng bào dân tộc H'Mông ở Sơn La đón Tết cổ truyền vào ngày 30/11 âm lịch hàng năm.

Độc đáo phong tục đón Tết của người H'Mong ở Sơn La