Đổi thay đời sống đồng bào dân tộc Mảng huyện vùng cao biên giới Nậm Nhùn

Có điện lưới quốc gia, đường giao thông bê tông vào đến bản, trẻ em được đến trường… là những đổi thay tại các bản người Mảng ở huyện vùng cao biên giới Nậm Nhùn, Lai Châu.

Clip: Đổi thay đời sống đồng bào dân tộc Mảng ở huyện vùng cao biên giới Nậm Nhùn