Đồng Nai: 1000 túi an sinh đến với người nghèo vùng tâm dịch

Nhằm sẻ chia cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng tâm dịch, Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân tặng 1.000 túi an sinh để hỗ trợ người dân.

1000 túi an sinh đến với người nghèo vùng tâm dịch.