Đồng Nai: Giúp nông dân đầu tư đèn kích thích cây thanh long trái vụ

Với phương pháp chong đèn để kích thích hoa ra hoa trái vụ thanh long, bà con nông dân huyện Xuân Lộc đã nâng số vụ thu hoạch từ 5 vụ lên 12 vụ/ năm, nhờ đó thu nhập kinh tế cũng được nâng lên đáng kể. Tỉnh Đồng Nai cũng đã có những giải pháp hỗ trợ, giúp nông dân có thêm nguồn đầu tư vào kỹ thuật này.

Đồng Nai: Giúp nông dân đầu tư chong đèn cho cây thanh long