Đồng Nai: Không để bệnh viện thành nơi “sản xuất F0” rồi đưa ra cộng đồng

Thời gian gần đây, ở nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận ca mắc Covid-19 là người trở về địa phương, từ các bệnh viện và từ đó tạo ra những chuỗi lây nhiễm dịch nhỏ trong cộng đồng.

Không để bệnh viện thành nơi “sản xuất F0” rồi đưa ra cộng đồng.