Đồng Nai: Mã hóa định danh cho cây chôm chôm tại xã Bình Lộc

Những năm gần đây, do gặp nhiều khó khăn nên diện tích trồng cây chôm chôm đang giảm dần. Để có giải pháp cho giống cây này, TP Long Khánh, Đồng Nai, đã triển khai Đề án "Giải pháp lưu giữ, phát triển bền vững các giống cây ăn quả có chỉ dẫn địa lý của Long Khánh" trên địa bàn xã Bình Lộc.

Đồng Nai: Mã hóa định danh cho cây chôm chôm tại xã Bình Lộc

Đồng Nai: Mã hóa định danh cho cây chôm chôm tại xã Bình Lộc