Đồng Nai: Trái cây hè bước vào vụ thu hoạch, người thu tiền tỷ, kẻ chỉ mong huề vốn

Tại Đồng Nai vào thời điểm này, các loại trái cây như: sầu riêng, chôm chôm, mít... đã chính thức vào mùa. Theo đó, vụ trái cây hè năm nay có năng suất cao. Có loại trái cây được mùa, nhà vườn được giá. Tuy nhiên, ngược lại cũng có nhiều loại bị giảm giá sâu khiến nhà vườn rất lo lắng.

Đồng Nai: Trái cây hè bước vào vụ thu hoạch, người thu tiền tỷ, kẻ chỉ mong huề vốn

Đồng Nai: Trái cây hè bước vào vụ thu hoạch, người thu tiền tỷ, kẻ chỉ mong huề vốn