Đồng Tháp: Lai Vung hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

Trong thời gian giãn cách xã hội, nông sản tại huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị ùn ứ nhiều. Để giải quyết vấn đề này từ chủ trương của lãnh đạo huyện, các cấp - các ngành và đoàn thể đã tích cực tìm giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

Đồng Tháp: Lai Vung hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

Đồng Tháp: Lai Vung hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản