Đồng Tháp: Mô hình luân canh trồng mè cho vụ hè, vừa chống hạn, giá bán lại cao

Luân canh trồng mè là mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chống hạn hiệu quả đã được kiểm chứng nhiều năm qua tại tỉnh Đồng Tháp, hầu hết các loại mè có chi phí sản xuất thấp, giá bán tương đối cao. Bước vào vụ mùa nắng nóng trong năm, tại một số địa phương cây mè tiếp tục được nông dân lựa chọn thay vụ lúa mới.
Đồng Tháp: Mô hình luân canh trồng mè cho vụ hè, vừa chống hạn, giá bán lại cao

Đồng Tháp: Mô hình luân canh trồng mè cho vụ hè, vừa chống hạn, giá bán lại cao