Đồng Tháp: Tại sao giá tràm có lúc xuống rất thấp nhưng người dân nơi đây vẫn yên tâm sản xuất?

Vài năm gần đây, do được trồng thâm canh và trồng trên đất không ngập nước nên tràm ở Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho năng suất, chất lượng khá cao so với nhiều nơi. Mặc dù giá cả của tràm lên xuống tùy vào nhu cầu thị trường nhưng nguồn thu đem lại từ cây này giúp cho người dân phần nào yên tâm sản xuất.

Đồng Tháp: Tại sao giá tràm có lúc xuống rất thấp nhưng người dân nơi đây vẫn yên tâm sản xuất?

Đồng Tháp: Tại sao giá tràm có lúc xuống rất thấp nhưng người dân nơi đây vẫn yên tâm sản xuất?