Đồng Tháp: Thanh niên khởi nghiệp hiệu quả với mô hình vườn trồng, ao nuôi

Trong nhiều năm qua, tỉnh Đồng Tháp được biết đến là nơi có rất nhiều những mô hình khởi nghiệp đạt hiệu quả. Tại huyện Lấp Vò, những thanh niên cũng có nhiều đóng góp cho nền kinh tế địa phương với vườn trồng và ao nuôi. Đáng quý nhất là đằng sau đó, ngoài phát triển bản thân còn sẻ những mô hình hiệu quả, ổn định kinh tế.

Đồng Tháp: Thanh niên khởi nghiệp hiệu quả với mô hình vườn trồng, ao nuôi

Đồng Tháp: Thanh niên khởi nghiệp hiệu quả với mô hình vườn trồng, ao nuôi