Đồng Tháp triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh hại trên cây có múi

Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết, tỷ lệ đậu quả trên các diện tích cây có múi không cao. Do đó, để bảo đảm năng suất, chất lượng quả, ngoài chú trọng chăm sóc, bổ sung nguồn dinh dưỡng, Đồng Tháp còn triển khai các biện pháp nhằm phòng trừ bệnh hại trên cây có múi.

Đồng Tháp triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh hại trên cây có múi