Đột phá mới: Các nhà khoa học đã tạo ra dòng lợn có sức miễn kháng với bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Thực tiễn tại một số ổ dịch tả lợn Châu Phi, có mức tỷ lệ nhất định lợn sống sót. Thậm chí, một số đàn còn được mô tả là khỏe mạnh bình thường ngay trong tâm dịch. Các nhà khoa học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu khả năng kháng tự nhiên đối với dịch tả lợn Châu Phi với những tín hiệu khả quan.
Đột phá mới: Các nhà khoa học đã tạo ra dòng lợn có sức miễn kháng với bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Đột phá mới: Các nhà khoa học đã tạo ra dòng lợn có sức miễn kháng với bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Trực tiếp khảo sát kết quả của nghiên cứu khả năng kháng tự nhiên đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi của các nhà khoa học Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá đây là hướng đi mới giúp hoàn thiện hệ thống các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm trong bối cảnh đại dịch Covid-19.