Dụng cụ bao trái này có gì thần thánh mà 30 phút đã bao xong cả cây xoài

Ông Lê Văn Đẳng (xã Long Trị A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) sử dụng dụng cụ này để bao trái xoài và vú sữa, trong vòng 30 phút là bao trái hết cả cây. Điều mà ông tâm đắc là trái dù xa đến đâu cũng bao được và rất an toàn.

Hậu Giang: Dụng cụ bao trái này có gì thần thánh mà 30 phút đã bao xong cả cây xoài

Hậu Giang: Dụng cụ bao trái này có gì thần thánh mà 30 phút đã bao xong cả cây xoài